Hvordan skaber vi en sammenhængende motionslandsby?

Vi skal gøre Klitmøller til en sammenhængende motionslandsby. Der lægges op til leg og bevægelse på hjul. Vi skal skabe et samlet stisystem med en række nedslagspunkter (f.eks. sving, bowler, ramper, kanter, træningsstationer mm.)  i byen. Det skal fremme leg og “kroppen i bevægelse” fra vand til land og rundt i byen. Vi vil ganske enkelt gøre det muligt og sjovt for bløde trafikanter at komme fra A til B og rundt i Klitmøller.

Q: HVEM ER DU? 

A: Du er studerende på Aalborg Universitet og interesseret i (by)udvikling og kroppen i bevægelse – forstået som sjov, leg og læring. Du er god til at se nye muligheder og ønsker at blive endnu bedre til det. Du vil gerne møde nye spændende mennesker, som arbejder anderledes med udvikling af Danmark udenfor de store byer. Du vil gerne udvide dit netværk og forbedre dine muligheder for at få job efter endt uddannelse.

Q: HVEM ER VI? 

A: Vi er Thisted Kommune, Cold Hawaii HF, Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening, Klitmøller Lystfiskerforening, Surfklubben NASA, Friends of Cold Hawaii og Cowork Klitmøller. Vi er borgere i Thisted Kommune og Klitmøller, som vil udvikle og skabe nye muligheder på kanten af Kongeriget Danmark. Vi har behov for dine idéer! 

Q: HVAD SKAL VI? 

A: Få ideer sammen, skabe sammen og være sammen om Klitmøller og Cold Hawaii én dag . I samarbejde med Aalborg Universitet bruger vi Den Kreative Platform som udviklingsmetode. Platformen gør det muligt for dig at arbejde tværfagligt med innovation, kreativitet og videndeling. Det kræver ingen forberedelse at deltage på Den Kreative Platform. Vi stiller opgaverne, som bliver forklaret step-by-step, og alle relevante materialer er til stede. Der er fri forplejning inkluderet hele dagen fra morgenmad til frokost samt snacks og drikkevarer.

Q: HVAD ER COLD HAWAII?

A: Cold Hawaii er et område i Thisted Kommune nærmere bestemt kyststrækningen fra Agger i syd til Hamborg nord-øst for Hanstholm. Lige præcis på dén strækning findes 31 registrerede surf spots, som gør området til ét af Nordeuropas bedste inden for surfing. 

Q: HVAD ER KLITMØLLER?

A: Klitmøller er hovedstaden i Cold Hawaii. Byens hoved-spot kaldes The Reef. Klitmøller ligger omgivet af Nationalpark Thy på vestkysten i Thisted Kommune.  Der er godt 300 helårshuse i Klitmøller. Det er en blanding af gamle egnstypiske fiskerhuse og nyere parcelhuse. Derudover findes godt 700 sommerhuse. Der er cirka 830 fastboende i Klitmøller

Q: HVORFOR ER KLITMØLLER INTERESSANT? 

A: Klitmøller er et af de få steder virkelig, virkelig langt væk fra København, hvor man har oplevet og fortsat oplever en befolkningstilvækst. En stor del af årsagen er områdets kvaliteter i relation til surfing, men også den lokale befolknings evne til at tænke og handle anderledes. 

Q: FINDES DER NOGET I FORVEJEN? 

A: Forbilledet for det nye ‘Klitmøller på hjul’ er den nuværende ‘Foreningsvej’. Det er en 400 meter lang strandpromenade i beton, som ligger på spidsen af Ørhage i Klitmøller. Der er ramper i begge ender, hvilket gør kysten til et af de få steder i landet, der er tilgængeligt for bevægelseshæmmede og folk med barnevogn. Foreningsvejen skaber desuden rum til ophold og giver gode muligheder for street skating.

Q: HVAD ER DEN STORE SAMMENHÆNG? 

A: Arbejdet med “Klitmøller på hjul” skal ses i lyset af et samlet arbejde med en masterplan for Klitmøller samt i ny masterplan for Cold Hawaii. Det betyder også, at der er rigtig gode chancer for, at de idéer, der kommer frem på campen, rent faktisk bliver til noget. Kom derfor og sæt dit præg på det.

Q: HVOR LANG TID TAGER DET, HVAD KOSTER DET OG HVOR FOREGÅR DET? 

Vi gennemfører Cold Hawaii Solution Camp fra kl. 9:15 – 16:15. Det er gratis at deltage. Er du studerende fra AAU, er transporten til og fra Klitmøller gratis. Forplejning til alle deltagere er inkluderet. Mere information følger via e-mail. 

Q: Hvor ligger Klitmøller?

 

Lookbook