world cup

Massiv lokal opbakning gør Cold Hawaii PWA World Cup mulig i 2014

//Press release in German and English further down.//

Takket være massiv lokal opbakning er Cold Hawaii PWA World Cup tilbage i kalenderen for 2014. Dermed har situationen ændret sig markant siden januar 2014, hvor foreningen Friends of Cold Hawaii, som arrangerer begivenheden, pga. et for spinkelt økonomisk fundament aflyste begivenheden i 2014.

Det er Thisted Forsikring, som gennem en 3-årig aftale har givet begivenheden en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Dennis Rene Petersen, administrerende direktør for Thisted Forsikring, udtaler:

“Vores lokale forankring og engagement er en væsentlig del af selskabets DNA. Derfor mener vi også, at Cold Hawaii PWA World Cup bør fastholdes og udvikles. Det kræver, at et fundament etableres, og det kan og vil vi gerne medvirke til igennem en økonomisk håndsrækning, der kombineret med mange ildsjæles ihærdige indsats, sikrer begivenhedens bæredygtighed.”

Thisted Forsikring er ikke den eneste lokalt forankrede organisation, der er på banen. Thy-Mors HF & VUC, en lokal uddannelsesinstitution, har ligeledes bidraget væsentligt til, at det, der for få uger siden så ud til ikke at kunne hænge sammen, nu hænger sammen. Jens Otto Madsen, rektor for Thy-Mors HF & VUC, udtaler:

“Fra august starter vi HF Cold Hawaii. Det er et nyt initiativ, som gør, at unge fra hele landet kan surfe og windsurfe og bo på surf-kollegium i Klitmøller samtidig med, at de får en solid gymnasial ungdomsuddannelse. Cold Hawaii PWA World Cup giver Thy-Mors HF & VUC en enestående mulighed for at synliggøre uddannelsen. Derfor er vi gået ind med et betydeligt sponsorat.”

Sidst men ikke mindst deltager repræsentanter fra Kystbyernes Netværk nu side om side med Friends of Cold Hawaii i det daglige arbejde med at skaffe flere lokale medlemmer og annoncører til begivenheden. Foruden Klitmøller indgår byerne Vorupør, Stenbjerg og Agger i netværket. Michael Ruby, talsmand for netværket, siger:

“I disse år satser vi sammen med Thisted Kommune og en række andre lokale turismeaktører stærkt på at opbygge brandet ”Cold Hawaii” som et rejsemål for folk, der kan lide at være aktive i naturen. Vi mener, at den synlighed, den årlige afholdelse af Cold Hawaii PWA World Cup giver, har afgørende betydning for arbejdet. Derfor har vi valgt at bruge en stor del af vore ressourcer på at skabe et bedre fundament for begivenheden.”

Tidligere på året meldte foreningen Friends of Cold Hawaii, som arrangerer PWA World Cup i Klitmøller, ellers ud, at man pga. manglende finansiering ikke så sig i stand til at gemmenføre dette års event.

Arrangørerne af Cold Hawaii PWA World Cup er begejstrede. Troels Schwarz, konstitueret formand for foreningen, udtaler:

“Vi er selvfølgelig fantastisk glade for den situation, vi befinder os i nu. Det, vi var overbeviste om ikke kunne lade sig gøre, kan nu lade sig gøre. At det lokale engagement har vist sig at være så stort, betyder meget for os. Vi kan stå sammen, når sagen er vigtig nok. Det er et tegn på styrke og sammenhængskraft eller slet og ret jysk vilje til at ville noget, som er ud over det sædvanlige.”

The Cold Hawaii PWA World Cup will take place September 15 - 21, 2014 in Klitmøller, Denmark.

Press releases in English and German.

Download images.

Ingen Cold Hawaii PWA Word Cup i 2014/No Cold Hawaii PWA World Cup in 2014

Nb.: English version further down.

I 2013 var det fjerde gang, Cold Hawaii PWA World Cup blev afholdt i Thy. Denne gang med Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik som protektor. Det var kulminationen på en helt fantastisk rejse med en event, som vi alle kan betragte med stolthed.

2014 bliver ikke femte gang. Det har bestyrelsen for Friends of Cold Hawaii netop besluttet. Det sker i kølvandet på Thisted Byråds beslutning om at bevilge 350.000 og ikke de 500.000 kr. som foreningen havde bedt om. Formand for Friends of Cold Hawaii Finn Jorsal udtaler:

“Jeg vil gerne understrege, at vi har været glade for samarbejdet med Thisted Kommune, som vi betragter, som én af de kunder, der får rigtig meget ud af vores produkt. Vi må imidlertid konstatere, at vi ikke kan levere på det grundlag. Det har vi været nødt til at tage konsekvensen af. De 500.000 kr. er bydende nødvendige for at skabe den stabilitet, som skal til for at komme i mål med det samlede projekt. Uden den stabilitet kan vi ikke gøre det.”

Friends of Cold Hawaii lukker og slukker ikke. Finn Jorsal udtaler:

“Foreningen kører videre, og vi har fortsat et brændende ønske om en Cold Hawaii PWA World Cup i 2015. Imidlertid skal man ikke være blind for den helt unikke situation, vi har haft i den periode, hvor begivenheden har kørt. Det hører til sjældenhederne at de rette ressourcer brænder for den samme ide, på det samme tidspunkt og tilmed beslutter sig for at få det til at ske. Hvorvidt vi kan mobilisere det én gang til er uvist. Som formand for foreningen bekymrer det mig.”

Friends of Cold Hawaii har bestyrelsesmøde igen d. 25/2, hvor planerne for et år uden world cup blandt andet skal diskuteres.

No Cold Hawaii PWA World Cup in 2014!

In 2013 it was the 4th time that Cold Hawaii PWA World Cup was held in Thy. This time with His Royal Highness Crown Prince Frederik of Denmark as patron. It was a culmination of an amazing journey with an event, which we all can look back at with pride.

2014 will not be the 5th time. The board of Friends of Cold Hawaii has just decided this. This happens in the aftermath of Thisted City Council's decision to grant 350,000 DKK, and not the 500,000 DKK that the association had requested. President of Friends of Cold Hawaii, Finn Jorsal says:

"I would like to emphasize that we have been pleased to collaborate with the municipality of Thisted, which we consider as one of the customers who get a lot from our product. However, we must conclude that we can not deliver on these terms. We have had to take the consequences of that. The 500,000 is necessary to create the stability, which is needed to reach the goal of the overall project. Without stability, we can not do it."

Friends of Cold Hawaii is not closing down. Finn Jorsal continues:

“The association is still active, and we still have a burning desire for a Cold Hawaii PWA World Cup in 2015. However, one should not be blind to the unique situation we have had in the period in which the event has been running. It is rare that the right resources are passionate about the same idea at the same time, and furthermore decides to make it happen. Whether we can mobilize it one more time is uncertain. As president of the association, that worries me"

Friends of Cold Hawaii has a board meeting again on 25th of February, where the plans for a year without a World Cup, among other things, is to be discussed.

Friends of Cold Hawaii is the new organizer and host for Cold Hawaii PWA World Cup

friends-of-cold-hawaii_family-image

We have formed a new association. We call it Friends of Cold Hawaii. Our purpose is to organize and host the annual Cold Hawaii Professional Windsurfer Association (PWA) World Cup. We will collaborate with a broad range of stakeholders, all of whom aim to present a positive and strong image based on Cold Hawaii windsurfing.

In 2010 and 2011, the NASA Surfclub was the organizer and host of the Cold Hawaii PWA World Cup. Both events have been immensely successful, fun and great learning experiences.

Now the NASA Surfclub wants to hand the Danish version of PWA World Cup over to an organization that will have the event as its only focus.

We humbly but confidently accept the task and look forward to a long and prosperous collaboration with the NASA Surfclub.