generalforsamling

FRIENDS OF COLD HAWAII – INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2013

Event guide 2013

I henhold til FOCH’s vedtægter afholdes der en årlig generalforsamling i løbet af perioden oktober – november. Bestyrelsen indkalder derfor foreningens medlemmer til generalforsamling. Tid: Fredag den 29. november 2013 kl. 16. Sted: Cold Hawaii Starfish, Vestermøllevej 32, Klitmøller

Tilmelding - klik her.

FOCH byder på en Vesterhavsmenu og vil bl.a. fremlægge eventen i billeder og kortfilm. I den forbindelse gennemgås de imponerende tal for eksponering, KIA Cold Hawaii PWA World Cup 2013 fik, samt hvorledes disse tal står i forhold til de målsætninger, som blev fastsat forud for begivenheden.

Vedtægternes §8, stk. 7 foreskriver følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Foreløbige regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag (jvf. nedenfor) 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt

Som formuleret i vedtægternes §8, stk. 4, skal “forslag fra medlemmerne, som ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, ... indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme”.

Sidste frist for “indkomne forslag” er altså fredag den 15. november 2013, og de(t) bedes sendt til foreningens formand:

Finn Jorsal Dragsbækvej 31 7700 Thisted finn@coldhawaii.eu