Ingen Cold Hawaii PWA Word Cup i 2014/No Cold Hawaii PWA World Cup in 2014

Nb.: English version further down.

I 2013 var det fjerde gang, Cold Hawaii PWA World Cup blev afholdt i Thy. Denne gang med Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik som protektor. Det var kulminationen på en helt fantastisk rejse med en event, som vi alle kan betragte med stolthed.

2014 bliver ikke femte gang. Det har bestyrelsen for Friends of Cold Hawaii netop besluttet. Det sker i kølvandet på Thisted Byråds beslutning om at bevilge 350.000 og ikke de 500.000 kr. som foreningen havde bedt om. Formand for Friends of Cold Hawaii Finn Jorsal udtaler:

“Jeg vil gerne understrege, at vi har været glade for samarbejdet med Thisted Kommune, som vi betragter, som én af de kunder, der får rigtig meget ud af vores produkt. Vi må imidlertid konstatere, at vi ikke kan levere på det grundlag. Det har vi været nødt til at tage konsekvensen af. De 500.000 kr. er bydende nødvendige for at skabe den stabilitet, som skal til for at komme i mål med det samlede projekt. Uden den stabilitet kan vi ikke gøre det.”

Friends of Cold Hawaii lukker og slukker ikke. Finn Jorsal udtaler:

“Foreningen kører videre, og vi har fortsat et brændende ønske om en Cold Hawaii PWA World Cup i 2015. Imidlertid skal man ikke være blind for den helt unikke situation, vi har haft i den periode, hvor begivenheden har kørt. Det hører til sjældenhederne at de rette ressourcer brænder for den samme ide, på det samme tidspunkt og tilmed beslutter sig for at få det til at ske. Hvorvidt vi kan mobilisere det én gang til er uvist. Som formand for foreningen bekymrer det mig.”

Friends of Cold Hawaii har bestyrelsesmøde igen d. 25/2, hvor planerne for et år uden world cup blandt andet skal diskuteres.

No Cold Hawaii PWA World Cup in 2014!

In 2013 it was the 4th time that Cold Hawaii PWA World Cup was held in Thy. This time with His Royal Highness Crown Prince Frederik of Denmark as patron. It was a culmination of an amazing journey with an event, which we all can look back at with pride.

2014 will not be the 5th time. The board of Friends of Cold Hawaii has just decided this. This happens in the aftermath of Thisted City Council's decision to grant 350,000 DKK, and not the 500,000 DKK that the association had requested. President of Friends of Cold Hawaii, Finn Jorsal says:

"I would like to emphasize that we have been pleased to collaborate with the municipality of Thisted, which we consider as one of the customers who get a lot from our product. However, we must conclude that we can not deliver on these terms. We have had to take the consequences of that. The 500,000 is necessary to create the stability, which is needed to reach the goal of the overall project. Without stability, we can not do it."

Friends of Cold Hawaii is not closing down. Finn Jorsal continues:

“The association is still active, and we still have a burning desire for a Cold Hawaii PWA World Cup in 2015. However, one should not be blind to the unique situation we have had in the period in which the event has been running. It is rare that the right resources are passionate about the same idea at the same time, and furthermore decides to make it happen. Whether we can mobilize it one more time is uncertain. As president of the association, that worries me"

Friends of Cold Hawaii has a board meeting again on 25th of February, where the plans for a year without a World Cup, among other things, is to be discussed.